Servicii oferite

Serviciile spitalice┼čti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medical─â, paliative ┼či cuprind: consulta┼úii medicale de specialitate, investiga┼úii, tratamente medicale ┼či/sau chirurgicale, îngrijire, medica╚Ťie, monitorizare ╚Öi supraveghere, cazare ╚Öi mas─â.

2. În func╚Ťie de durata de spitalizare, asisten┼úa medical─â spitaliceasc─â se acord─â în regim de:

a) spitalizare continu─â cu o durat─â peste 24 ore;
b)spitalizare de zi cu o durat─â de maximum 12 ore.

3. Asisten╚Ťa medical─â spitaliceasc─â în regim de spitalizare continu─â cuprinde îngrijiri de tip acut ╚Öi îngrijiri de tip cronic ╚Öi se acord─â cu respectarea urm─âtoarelor criterii de internare:

a) na┼čtere;
b) urgen┼úe medico-chirurgicale ┼či situa┼úiile în care este pus─â în pericol via┼úa pacientului sau care au acest poten┼úial, ce necesit─â supraveghere medical─â continu─â;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
d) bolnavi afla╚Ťi sub inciden╚Ťa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Codul penal ┼či în cazurile dispuse prin ordonan┼ú─â a procurorului pe timpul judec─ârii sau urm─âririi penale, care necesit─â izolare ori internare obligatorie ┼či tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instan┼úa de judecat─â a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum ┼či tratamentul pacien╚Ťilor din penitenciare ale c─âror afec╚Ťiuni necesit─â monitorizare ╚Öi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital;
e) afec┼úiuni pentru care diagnosticul ┼či/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

4. Factorii de care trebuie s─â se ╚Ťin─â cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continu─â sunt:

a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medical─â a unei evolu╚Ťii negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru ╚Öi disponibilitatea analizelor/investiga╚Ťiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice ┼či terapeutice în celelalte domenii de asisten┼ú─â medical─â.

5. Pacien╚Ťii care prezint─â un bilet de internare pentru spitalizare continu─â vor putea fi programa╚Ťi pentru internare, în func╚Ťie de afec╚Ťiune ╚Öi de gravitatea semnelor ╚Öi simptomelor prezentate ╚Öi de disponibilitatea serviciilor unit─â╚Ťii spitalice╚Öti solicitate.

6. Prevenirea spitaliz─ârilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament ╚Öi monitorizare, respectiv supraveghere corespunz─âtoare, în ambulator ╚Öi în spitalizarea de zi, dup─â caz.

7. Lista diagnosticelor principale considerate spitaliz─âri continue evitabile ┼či criteriile specifice aferente diminu─ârii/elimin─ârii acestora din spitalizarea continu─â se detaliaza în norme.

8. Asisten╚Ťa medical─â spitaliceasc─â în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut ╚Öi îngrijiri de tip cronic ╚Öi se acord─â cu respectarea urm─âtoarelor criterii de internare:

a) urgen┼úe medico-chirurgicale, ce necesit─â supraveghere medical─â pân─â la 12 ore in conditiile stabilite in norme;
b) diagnosticul ┼či/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

9. Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectueaz─â în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat ╚Öi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reac╚Ťii adverse sau risc de urgen╚Ť─â pe timpul efectu─ârii lor sau corelate cu starea de s─ân─âtate a pacientului, impunând supraveghere medical─â care nu poate fi efectuat─â în ambulatoriu.

10. Afec╚Ťiunile care pot fi diagnosticate ╚Öi tratate în regim de spitalizare de zi:

 • afec╚Ťiunile prev─âzute în norme
 • afec╚Ťiuni pentru care se acord─â servicii de chimioterapie, întrerupere de sarcin─â cu recomandare medical─â, amniocentez─â, biopsie de vilozit─â┼úi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei
 • instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutri╚Ťiei enterale
 • proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;
 • instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungat─â, tunelizate ╚Öi/sau cu camer─â implantabil─â pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;
 • afec╚Ťiuni care necesit─â administrare de medicamente pentru care este necesar─â aprobarea comisiilor de exper╚Ťi constituite la nivelul CNAS
  HIV/SIDA care necesit─â monitorizarea bolnavilor

11. Serviciile medicale spitalice┼čti în regim de spitalizare continu─â ╚Öi de zi se acord─â pe baza biletului de internare eliberat de:

 • medicul de familie,
 • medicul de specialitate din unit─â┼úile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare,
 • medicii din unit─â┼úile de asisten┼ú─â medico-social─â,
 • medicii din centrele de dializ─â private aflate în rela┼úie contractual─â cu Casa Na┼úional─â de Asigur─âri de S─ân─âtate,
 • medicii care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de s─ân─âtate mintal─â, respectiv în centre de s─ân─âtate mintal─â ┼či sta┼úionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicin─â dentar─â care nu se afl─â în rela┼úie contractual─â cu casele de asigur─âri de s─ân─âtate ┼či care se afl─â în structura spitalelor ca unit─â┼úi f─âr─â personalitate juridic─â,
 • medicii de medicina muncii.

12. Nu se solicit─â bilet de internare în urm─âtoarele situa╚Ťii:

 • na╚Ötere,
 • urgen┼úe medico-chirurgicale
 • boli cu poten┼úial endemo-epidemic, care necesit─â izolare ┼či tratament,
 • bolnavi afla╚Ťi sub inciden╚Ťa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Codul penal ┼či în cazurile dispuse prin ordonan┼ú─â a procurorului pe timpul judec─ârii sau urm─âririi penale, care necesit─â izolare ori internare obligatorie ┼či tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instan┼úa de judecat─â a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum ┼či tratamentul pacien╚Ťilor din penitenciare ale c─âror afec╚Ťiuni necesit─â monitorizare ╚Öi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital
 • cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordat─â de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, afla┼úi în rela┼úie contractual─â cu casele de asigur─âri de s─ân─âtate,
 • transferul intraspitalicesc în situa┼úia în care se schimb─â tipul de îngrijire
 • transferul interspitalicesc
 • spitalizare de zi dac─â se acord─â servicii de: chimioterapie ╚Öi administrare de medicamente pentru care este necesar─â aprobarea comisiilor de exper╚Ťi constituite la nivelul Casei Na╚Ťionale de Asigur─âri de S─ân─âtate
 • pacien┼úii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spa┼úiul Economic European/ Confedera┼úiei Elve┼úiene beneficiaz─â de servicii medicale spitalice┼čti programate ┼či acordate cu autorizarea prealabil─â a institu┼úiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spa┼úiul Economic European/ Confedera┼úiei Elve┼úiene, respectiv de servicii medicale spitalice┼čti acordate pe baza cardului european de asigur─âri sociale de s─ân─âtate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spa┼úiului Economic European/ Confedera┼úiei Elve┼úiene, precum ┼či serviciile medicale spitalice┼čti pentru pacien┼úii din statele cu care România a încheiat acorduri, în┼úelegeri, conven┼úii sau protocoale interna┼úionale cu prevederi în domeniul s─ân─ât─â┼úii, care au dreptul ┼či beneficiaz─â de servicii medicale acordate pe teritoriul României.