Spitalul din Petroşani a luat fiinţă în anul 1977. 20 de ani mai târziu primea titulatura de Spital de Urgenţă, la momentul respectiv fiind cel de-al noulea spital de urgenţă al Romaniei, toate celelalte 8 existând în Bucureşti.

Spitalul nostru are în prezent un număr de 655 de paturi distribuite în 20 de secţii si compartimente. Personalul spitalului cuprinde 917 angajaţi dintre care 107 medici in 26 de specialităţi medico-chirurgicale. Medicii şi personalul mediu au participat la diverse forme de pregătire profesională. O parte semnificativă din corpul medical are competenţe medicale şi o a doua specialitate în cadrul specialităţii de bază. Se manifestă interes pentru îmbunătăţirea activităţii de perfecţionare profesională, existând doctoranzi şi medici care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în medicină.

Spitalul de Urgenţă Petroşani are în dotare aparatură medicală modernă precum Computerul tomograf Somatom ARTX, Ecograf Doppler Color, Gastroscop, Endoscop, Mamograf, Aparatura de anestezie performantă, aparatura de neurochirurgie performantă, etc.

În cadrul Spitalului de Urgenţă Petroşani funcţionează Ambulatoriul de Specialitate cu 14 cabinete. Din aparatul administrativ fac parte serviciile: Juridic, RUNOS, Financiar-Contabil,  Aprovizionare-Transport, Informatică medicală, Atelierul Tehnic, Serviciul Administrativ, Achiziţii publice, SMC.

Program de vizita pacienti internati la Sectia Medicina Interna

Relaţia cu mass media 2022 PS 09

Programul de vizita pentru pacientii internati in spital

Alocatii hrana pacienti spitalizati

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video 

Protocol de informare referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal