Examen de promovare Economist si Inginer

15.10.2018

◄ Înapoi

 

Spitalul de Urgenta Petrosani, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitati sanitare publice din sectorul sanitar, organizeaza examen de promovare in trepte profesionale astfel:

  • din functia de economist gradul II in economist gradul 1, cu studii superioare;
  • din functia de inginer gradul II in inginer gradul 1, cu studii superioare;

Anunt in format PDF