Examen de promovare in trepte profesionale

25.04.2018

◄ Înapoi

Spitalul de Urgenta Petrosani, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitati sanitare publice din sectorul sanitar, organizeaza examen de promovare in trepte profesionale astfel :

  • din functia de asistent medical debutant cu studii PL, in functia de asistent medical cu studii PL;
  • din functia de registrator medical debutant cu studii medii, in functia de registrator medical cu studii medii;
  • din functia de infirmier debutant cu studii medii , in functia de infirmier cu studii medii;

Examenul de promovare se va desfasura in data de 11.05.2018, ora 10,00 in sala de sedinte a Spitalului de Urgenta Petrosani.
Bibliografia si tematica de examen sunt prevazute in anexa la prezentul anunt.

Anunt in format PDF

Tematica in format PDF