Plan management

A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului

B. Analiza de situaţie

C. Identificare problemelor critice

D. Selecţionarea unei probleme prioritare

E. Dezvoltarea planului de management

 

Proiectul de management (2014) in format PDF