Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante

25.10.2016

◄ Înapoi

 

Spitalul de Urgenta Petrosani organizeaza examen de promovare in treapta profesionala pentru urmatoarele posturi:

  • asistent medical debutant (PL); 
  • infirmier debutant. 

Dosarele de inscriere se vor depune la servicl ul R.U.N.O.S, pana la data de 01.11.2016, ora 15:30 si vor contine urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere la examenul de promovare;
  • adeverinta eliberata de serviciul R.U.N.O.S, privind vechimea in functie;
  • pentru infirmier - diploma curs de infirmier;
  • copie carte de identitate;
  • referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior si aprobat de conducatorul unitatii;
  • calificativul obtinut de salariat confom fisei de evaluare.

Examenul de promovare se va desfasura in data de 08.11.2016, ora 10:00 in sala de sedinte a Spitalului de Urgenta Petrosani. Anunt in format PDF 

Tematica in format PDF