Examen de promovare pentru postul de kinetoterapeut

07.06.2018

◄ Înapoi

 

ANUNT


Spitalul de Urgenta Petrosani, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitati sanitare publice din sectorul sanitar, organizeaza examen de promovare in trepte profesionale astfel:

  • din functia de kinetoterapeut debutant cu studii S, in functia de kinetoterapeut cu studii S;

Examenul de promovare se va desfasura in data de 22.06.2018, ora 10,00 in sala de sedinte a Spitalului de Urgenta Petrosani.
Bibliografia si tematica de examen sunt prevazute in anexa la prezentul anunt.

Anunt complet in format PDF